Hoe werkt MijnGastenLijst.nl

MijnGastenLijst.nl is een dienst waarmee u zich eenvoudig, snel en veilig kunt registreren als gast. Deze registratie kan alleen worden gebruikt voor een GGD bron- en contactonderzoek. Niemand kan deze gegevens voor een ander doel verkrijgen. De ondernemer kan de bezoekersgegevens alleen opvragen met een geldig verzoek daartoe van de GGD. De GGD kan niet zelfstandig de gegevens opvragen.

Door de QR-code van de gelegenheid die u bezoekt te scannen, komt u op een scherm waar u uw naam, telefoonnummer en e-mailadres kunt invullen. Na registratie ontvangt u zelf op het door u opgegeven e-mailadres een registratiebevestiging. Niemand anders, ook de ondernemer niet, krijgt te weten dat u zich op dat moment heeft geregistreerd.

Wanneer u gebruik maakt van MijnGastenLijst.nl weet u zeker dat uw gegevens veilig zijn en nooit onrechtmatig worden gebruikt. Ook weet u zeker dat ze niet ergens blijven slingeren of per ongeluk ingezien kunnen worden. Als de vastgestelde bewaartermijn van (momenteel) 14 dagen is verstreken, worden de gegevens uit de registratie verwijderd en zijn ze niet meer op te vragen.
Zie voor meer informatie de Privacyverklaring en/of de Gebruiksvoorwaarden.

Waarom met ons?